Bún chả Hà Nội giảm 30%

Bún chả Hà Nội giảm 30%

59.000 đ 41.300 đ  

Mua ngay
Bún nem tôm tích giảm 30%

Bún nem tôm tích giảm 30%

68.000 đ 47.600 đ  

Mua ngay
Bún đậu Hà Nội giảm 30%

Bún đậu Hà Nội giảm 30%

32.000 đ 22.400 đ  

Mua ngay
Bún ốc Hà Nội giảm 30%

Bún ốc Hà Nội giảm 30%

59.000 đ 41.300 đ  

Mua ngay
Bún 1 đỉa giảm 30%

Bún 1 đỉa giảm 30%

10.000 đ 7.000 đ  

Mua ngay
Rau 1 đĩa giảm 30%

Rau 1 đĩa giảm 30%

10.000 đ 7.000 đ  

Mua ngay
Bia tiger (lon)

Bia tiger (lon)

20.000 đ  

Mua ngay
Cocacola (lon)

Cocacola (lon)

15.000 đ  

Mua ngay
Fata (lon)

Fata (lon)

15.000 đ  

Mua ngay
Sprite (lon)

Sprite (lon)

15.000 đ  

Mua ngay
Trà đá (ly)

Trà đá (ly)

3.000 đ  

Mua ngay
Khăn lạnh

Khăn lạnh

2.000 đ  

Mua ngay