Lê đường 100gr

Lê đường 100gr

5.800 đ  

-
+
TÁO FUJI NHẬT BẢN 100GR

TÁO FUJI NHẬT BẢN 100GR

11.500 đ 9.000 đ  

-
+
Táo mỹ đỏ 100gr

Táo mỹ đỏ 100gr

11.500 đ  

-
+
Táo Nam Phi 100gr

Táo Nam Phi 100gr

9.500 đ 5.900 đ  

-
+
Cam Mỹ 100gr

Cam Mỹ 100gr

14.000 đ 11.000 đ  

-
+
QUÝT ÚC 100gr

QUÝT ÚC 100gr

6.500 đ  

-
+
Cà pháo muối Hà Nam 500gr

Cà pháo muối Hà Nam 500gr

27.000 đ  

-
+
Măng dầm ớt Trung Thành 800gr

Măng dầm ớt Trung Thành 800gr

33.600 đ  

-
+
Dưa bao tử Trung Thành 250gr

Dưa bao tử Trung Thành 250gr

22.000 đ  

-
+
Kim chi Sông Hương

Kim chi Sông Hương

35.000 đ  

-
+
MĂNG NỨA KHÔ TÂY BẮC 200GR

MĂNG NỨA KHÔ TÂY BẮC 200GR

72.000 đ  

-
+
MĂNG VẦU KHÔ TÂY BẮC 200GR

MĂNG VẦU KHÔ TÂY BẮC 200GR

65.000 đ  

-
+
MĂNG LƯỠI LỢN TUYÊN QUANG 200GR

MĂNG LƯỠI LỢN TUYÊN QUANG 200GR

85.500 đ  

-
+
Măng lưỡi lợn 450gr

Măng lưỡi lợn 450gr

42.000 đ  

-
+
Măng vầu 450gr

Măng vầu 450gr

39.000 đ  

-
+
Măng thái chì 450gr

Măng thái chì 450gr

22.000 đ  

-
+
Măng lá tươi 500gr

Măng lá tươi 500gr

20.700 đ  

-
+
Măng lay 500gr

Măng lay 500gr

19.500 đ  

-
+
Măng vầu lá xé 450gr

Măng vầu lá xé 450gr

24.000 đ  

-
+
Măng le 400gr

Măng le 400gr

19.500 đ  

-
+
Măng búp 450gr

Măng búp 450gr

25.000 đ  

-
+
Măng trúc 250gr

Măng trúc 250gr

37.000 đ  

-
+
Nấm hương khô Cao Bằng 100gr

Nấm hương khô Cao Bằng 100gr

55.000 đ  

-
+
Nấm hương nhật 100gr

Nấm hương nhật 100gr

60.000 đ  

-
+
Nấm đông cô 100gr

Nấm đông cô 100gr

45.000 đ  

-
+
Nấm mèo sợi 100gr

Nấm mèo sợi 100gr

17.000 đ  

-
+
Nấm mèo đen tại lớn 100gr

Nấm mèo đen tại lớn 100gr

16.500 đ  

-
+
CỦ CẢI KHÔ Tây BẮC 500GR

CỦ CẢI KHÔ Tây BẮC 500GR

45.500 đ  

-
+
Nấm đông cô Ngân Anh 100gr

Nấm đông cô Ngân Anh 100gr

62.000 đ  

-
+