Omai mơ xào cay Hồng Lam 200gr

Omai mơ xào cay Hồng Lam 200gr

80.000 đ 64.000 đ  

-
+
Omai mơ dẻo chùa hương Hồng Lam 200gr

Omai mơ dẻo chùa hương Hồng Lam 200gr

80.000 đ 64.000 đ  

-
+
Omai mơ xào chua ngọt Hồng Lam 200gr

Omai mơ xào chua ngọt Hồng Lam 200gr

80.000 đ 64.000 đ  

-
+
Omai mơ gừng đặc sản Hồng Lam 200gr

Omai mơ gừng đặc sản Hồng Lam 200gr

80.000 đ 64.000 đ  

-
+
Omai mơ cam thảo  Hồng Lam 200gr

Omai mơ cam thảo Hồng Lam 200gr

80.000 đ 64.000 đ  

-
+
Omai mơ chua mặn ngọt Hồng Lam 200gr

Omai mơ chua mặn ngọt Hồng Lam 200gr

80.000 đ 64.000 đ  

-
+
Mơ thơm Hồng Lam 200gr

Mơ thơm Hồng Lam 200gr

80.000 đ 64.000 đ  

-
+
Mận dẻo đặc biệt Hồng Lam 200gr

Mận dẻo đặc biệt Hồng Lam 200gr

66.000 đ 52.800 đ  

-
+
Mận xào chua ngọt Hồng Lam 200gr

Mận xào chua ngọt Hồng Lam 200gr

66.000 đ 52.800 đ  

-
+
Mận dẻo xào cay  Hồng Lam  200gr

Mận dẻo xào cay Hồng Lam 200gr

66.000 đ 52.800 đ  

-
+
Sấu ngâm đường Hồng Lam 1KG

Sấu ngâm đường Hồng Lam 1KG

110.000 đ  

-
+
Mơ ngâm đường Hồng Lam 1kg

Mơ ngâm đường Hồng Lam 1kg

110.000 đ  

-
+
Muối Ô Mai Hồng Lam 120gr

Muối Ô Mai Hồng Lam 120gr

28.000 đ  

-
+
Sấu xào gửng Hồng Lam 200gr

Sấu xào gửng Hồng Lam 200gr

66.000 đ 52.800 đ  

-
+
Sấu tươi cay 200gr

Sấu tươi cay 200gr

66.000 đ 52.800 đ  

-
+
Sấu bao tử 200gr

Sấu bao tử 200gr

66.000 đ 52.800 đ  

-
+
Sấu non 200gr

Sấu non 200gr

66.000 đ 52.800 đ  

-
+
Long nhãn 300gr

Long nhãn 300gr

150.000 đ  

-
+
Ô mai mơ dẻo gừng Tiến thịnh 200gr

Ô mai mơ dẻo gừng Tiến thịnh 200gr

65.000 đ 55.000 đ  

-
+
Ô mai  mận dẻo Tiến thịnh 200gr

Ô mai mận dẻo Tiến thịnh 200gr

65.000 đ 55.000 đ  

-
+
Ô mai mơ xào Tiến thịnh 200gr

Ô mai mơ xào Tiến thịnh 200gr

65.000 đ 55.000 đ  

-
+
Ô mai mơ xí muội Tiến thịnh 200gr

Ô mai mơ xí muội Tiến thịnh 200gr

65.000 đ 55.000 đ  

-
+
Ô mai mận xàoTiến thịnh 200gr

Ô mai mận xàoTiến thịnh 200gr

65.000 đ 55.000 đ  

-
+
Ô mai sấu xàoTiến thịnh 200gr

Ô mai sấu xàoTiến thịnh 200gr

65.000 đ 55.000 đ  

-
+
Socola hỗn hợp 180gr

Socola hỗn hợp 180gr

114.000 đ  

-
+
Socola hỗn hợp 180gr

Socola hỗn hợp 180gr

114.000 đ  

-
+
Socola hạnh nhân180gr

Socola hạnh nhân180gr

114.000 đ  

-
+
Kẹo eclairs 300gr

Kẹo eclairs 300gr

94.000 đ  

-
+
Kẹo socola bọc hạt nhân 300gr

Kẹo socola bọc hạt nhân 300gr

157.000 đ  

-
+
Hạt óc chó 500gr

Hạt óc chó 500gr

123.500 đ  

-
+
Hạt hạnh nhân  500gr

Hạt hạnh nhân 500gr

143.000 đ  

-
+
Kẹo sữa trái cây 500gr

Kẹo sữa trái cây 500gr

65.000 đ  

-
+
Kẹo matcha 500gr

Kẹo matcha 500gr

33.000 đ  

-
+
Kẹo socola 500gr

Kẹo socola 500gr

104.000 đ  

-
+
Keo cocola dưa hấu 500gr

Keo cocola dưa hấu 500gr

110.000 đ  

-
+
Kẹo dẻo trái cây 500gr

Kẹo dẻo trái cây 500gr

55.000 đ  

-
+
Kẹo socola matcha 500gr

Kẹo socola matcha 500gr

39.000 đ  

-
+
kẹo song hỷ

kẹo song hỷ

33.000 đ  

-
+
Keo socola

Keo socola

41.000 đ  

-
+
Kẹo trái cây

Kẹo trái cây

25.000 đ  

-
+
Kẹo rinda 200gr

Kẹo rinda 200gr

50.000 đ  

-
+
Kẹo nhân 180gr

Kẹo nhân 180gr

25.000 đ  

-
+
Kẹo sìu châu Toàn Mỹ 430gr

Kẹo sìu châu Toàn Mỹ 430gr

50.000 đ  

-
+
Kẹo lạc Bảo Minh Hà Nội 120gr

Kẹo lạc Bảo Minh Hà Nội 120gr

23.000 đ  

-
+
Kẹo dồi Bảo Minh Hà Nội 120gr

Kẹo dồi Bảo Minh Hà Nội 120gr

19.000 đ  

-
+
Kẹo oishi Bạc hà

Kẹo oishi Bạc hà

8.500 đ  

-
+
Kẹo oishi ổi 160gr

Kẹo oishi ổi 160gr

8.500 đ  

-
+
Kẹo oishi chanh soda 160gr

Kẹo oishi chanh soda 160gr

8.500 đ  

-
+
Kẹo cafe sữa Kopoko 150gr

Kẹo cafe sữa Kopoko 150gr

15.000 đ  

-
+
Kẹo sữa Coramen 119gr

Kẹo sữa Coramen 119gr

12.000 đ  

-
+
Kẹo aipenliebe muối ớt 87gr

Kẹo aipenliebe muối ớt 87gr

12.000 đ  

-
+
Kẹo aipenliebe mềm hương dâu

Kẹo aipenliebe mềm hương dâu

12.000 đ  

-
+
Kẹo cao su happydent white

Kẹo cao su happydent white

14.000 đ  

-
+
Kẹo cao su hương bạc hà

Kẹo cao su hương bạc hà

14.000 đ  

-
+
Lương khô Hải Châu ca cao 65g

Lương khô Hải Châu ca cao 65g

3.000 đ  

-
+
Bánh lương khô bay

Bánh lương khô bay

13.500 đ  

-
+
Bánh lương khô 702

Bánh lương khô 702

10.000 đ  

-
+