Trà Thái Nguyên Hương Sen 50gr

Trà Thái Nguyên Hương Sen 50gr

24.000 đ  

-
+
Trà Thái Nguyên Hương Nhài 50gr

Trà Thái Nguyên Hương Nhài 50gr

34.000 đ  

-
+
Chè nhân trần 100gr

Chè nhân trần 100gr

29.900 đ  

-
+
Chè đắng Cao Bằng 100gr

Chè đắng Cao Bằng 100gr

182.000 đ  

-
+
Chè nhài Thái Nguyên 85gr

Chè nhài Thái Nguyên 85gr

34.000 đ  

-
+
Chè sen Thái Nguyên 85gr

Chè sen Thái Nguyên 85gr

34.000 đ  

-
+
Chè hương cốm Tân Cương 100gr

Chè hương cốm Tân Cương 100gr

46.000 đ  

-
+
Trà tân cương 5 sao 500gr

Trà tân cương 5 sao 500gr

105.000 đ  

-
+
Trà tân cương 3 sao 500gr

Trà tân cương 3 sao 500gr

80.000 đ  

-
+
Trà hoa vàng 500gr

Trà hoa vàng 500gr

27.000 đ  

-
+
Nụ vối 500gr

Nụ vối 500gr

78.000 đ  

-
+
Trà dây rừng 500gr

Trà dây rừng 500gr

55.000 đ  

-
+
Trà thanh nhiệt Hùng Phár 75gr

Trà thanh nhiệt Hùng Phár 75gr

28.000 đ  

-
+
Trà tim sen Hùng Phár 50gr

Trà tim sen Hùng Phár 50gr

28.000 đ  

-
+
Trà hoa cúc Hùng Phár 50gr

Trà hoa cúc Hùng Phár 50gr

30.500 đ  

-
+
Trà trái nhàu Hùng Phár 50gr

Trà trái nhàu Hùng Phár 50gr

28.000 đ  

-
+
Trà chuối hột Hùng Phár 50gr

Trà chuối hột Hùng Phár 50gr

29.500 đ  

-
+
Trà nghệ Hùng Phár 50gr

Trà nghệ Hùng Phár 50gr

28.000 đ  

-
+
Trà hà thủ ô Hùng Phár 50gr

Trà hà thủ ô Hùng Phár 50gr

30.500 đ  

-
+
Trà tam diệp Hùng Phát 50gr

Trà tam diệp Hùng Phát 50gr

80.000 đ  

-
+
Trà gừng hoà tan Hùng Phát 200gr

Trà gừng hoà tan Hùng Phát 200gr

Liên hệ  

-
+
Trà lài Hùng Phát 50gr

Trà lài Hùng Phát 50gr

30.500 đ  

-
+
Trà xanh Hùng Phát 50gr

Trà xanh Hùng Phát 50gr

28.000 đ  

-
+
Trà hoa cúc vĩnh Tiến 40gr

Trà hoa cúc vĩnh Tiến 40gr

35.500 đ  

-
+
Trà đắng vĩnh Tiến 40gr

Trà đắng vĩnh Tiến 40gr

28.000 đ  

-
+
Trà đắng vĩnh Tiến 40gr

Trà đắng vĩnh Tiến 40gr

39.000 đ  

-
+
Trà gừng vĩnh Tiến 40gr

Trà gừng vĩnh Tiến 40gr

35.500 đ  

-
+
Trà atiso vĩnh Tiến 40gr

Trà atiso vĩnh Tiến 40gr

35.000 đ  

-
+
Trà ngũ diệp vĩnh Tiến 40gr

Trà ngũ diệp vĩnh Tiến 40gr

34.000 đ  

-
+
Cafe cao cấp 500gr

Cafe cao cấp 500gr

70.700 đ  

-
+
Cafe cao cấp 3 sao Thu Hà 500gr

Cafe cao cấp 3 sao Thu Hà 500gr

89.600 đ  

-
+
Cafe loại 1Thu Hà 500gr

Cafe loại 1Thu Hà 500gr

56.600 đ  

-
+
Viet coffee Hazelnut 100gr

Viet coffee Hazelnut 100gr

39.000 đ  

-
+
Viet coffee hương Vanilla 100gr

Viet coffee hương Vanilla 100gr

34.500 đ  

-
+
Nescafe 3 in1 340gr

Nescafe 3 in1 340gr

50.000 đ  

-
+
Nescafe 3 in1 340gr

Nescafe 3 in1 340gr

50.000 đ  

-
+
Nescafe sữa đá 3 in1 200gr

Nescafe sữa đá 3 in1 200gr

38.000 đ  

-
+
Nescafe đen hòa tan

Nescafe đen hòa tan

51.000 đ  

-
+
Cafe cao cấp Thu hà 3 sao 500gr

Cafe cao cấp Thu hà 3 sao 500gr

94.300 đ  

-
+
Cafe Thu Hà loại số 1 500ge

Cafe Thu Hà loại số 1 500ge

61.300 đ  

-
+
Cafe Bach 3in1 200gr

Cafe Bach 3in1 200gr

61.300 đ  

-
+
Cafe hòa tan sữa Thu Hà 300gr

Cafe hòa tan sữa Thu Hà 300gr

43.400 đ  

-
+
Cafe sữa đậm đặc 400gr

Cafe sữa đậm đặc 400gr

57.000 đ  

-
+
Cafe the Jun 234gr

Cafe the Jun 234gr

43.000 đ  

-
+
Cafe the Jun 234gr

Cafe the Jun 234gr

62.000 đ  

-
+
Cafe con chồn

Cafe con chồn

132.000 đ  

-
+
Cafe loại 1 _250gr

Cafe loại 1 _250gr

30.600 đ  

-
+
Cafe hòa tan sữa Thu Hà 340gr

Cafe hòa tan sữa Thu Hà 340gr

49.000 đ  

-
+
Cafe Moka 250gr

Cafe Moka 250gr

59.800 đ  

-
+
Cafe saigon phin 250gr

Cafe saigon phin 250gr

39.000 đ  

-
+
Cafe hương chồn 250gr

Cafe hương chồn 250gr

68.500 đ  

-
+
Cafe hòa tan the jun 252gr

Cafe hòa tan the jun 252gr

47.000 đ  

-
+
Cafe hòa tan the jun

Cafe hòa tan the jun

44.000 đ  

-
+
Cafe MC 3 sạch pha phin  500gr

Cafe MC 3 sạch pha phin 500gr

148.600 đ  

-
+
Cà phê sách MC 2 pha phin 500gr

Cà phê sách MC 2 pha phin 500gr

121.000 đ  

-
+
Cà phê sách MC 1 pha phin 500gr

Cà phê sách MC 1 pha phin 500gr

96.000 đ  

-
+
Cafe de Vin 3in1 hộp 10 gói x17gr

Cafe de Vin 3in1 hộp 10 gói x17gr

26.000 đ  

-
+
Coffe High grade Thu Hà

Coffe High grade Thu Hà

94.300 đ  

-
+
Coffe Thu Hà 500gr

Coffe Thu Hà 500gr

188.500 đ  

-
+
Coffe High grade special

Coffe High grade special

150.800 đ  

-
+
Cà phê de Vin 3 in 1 gói

Cà phê de Vin 3 in 1 gói

73.000 đ  

-
+
Cà phê de Vin 2 in 1 gói

Cà phê de Vin 2 in 1 gói

77.500 đ  

-
+
Cafe 3in1 gold 480gr( 24 gói x 20g)

Cafe 3in1 gold 480gr( 24 gói x 20g)

53.000 đ  

-
+
Cà phê bột - mộc 2 -200gr

Cà phê bột - mộc 2 -200gr

103.000 đ  

-
+
Cà phê bột - mộc 2 -200gr

Cà phê bột - mộc 2 -200gr

80.000 đ  

-
+
Cà phê bột - mộc 1 -200gr

Cà phê bột - mộc 1 -200gr

60.000 đ  

-
+
Cà phê sài gòn phin 100gr

Cà phê sài gòn phin 100gr

17.100 đ  

-
+
Cà phê hương chồn 100gr

Cà phê hương chồn 100gr

29.500 đ  

-
+
Bột sắn dây Văn Hiến hũ 300gr

Bột sắn dây Văn Hiến hũ 300gr

50.000 đ 35.000 đ  

-
+
Bột sắn dây Văn Hiến gói 500gr

Bột sắn dây Văn Hiến gói 500gr

78.000 đ 54.600 đ  

-
+
Bột sắn dây Lý Ninh gói 500gr

Bột sắn dây Lý Ninh gói 500gr

90.000 đ  

-
+
Yến mạch Xuân An 400gr

Yến mạch Xuân An 400gr

68.000 đ  

-
+
Bột ngũ cốc ăn kiêng 600gr

Bột ngũ cốc ăn kiêng 600gr

87.000 đ  

-
+
Ngũ cốc sữa bắp 600gr

Ngũ cốc sữa bắp 600gr

58.000 đ  

-
+