Thịt bún chả 1 phần giảm 20%

Thịt bún chả 1 phần giảm 20%

49.000 đ 32.900 đ  

Đậu chiên 1 đỉa giảm 20%

Đậu chiên 1 đỉa giảm 20%

15.000 đ 12.000 đ  

Bún 1 đỉa giảm 20%

Bún 1 đỉa giảm 20%

10.000 đ 8.000 đ  

Rau 1 đĩa giảm 20%

Rau 1 đĩa giảm 20%

10.000 đ 8.000 đ