Thịt bún chả 1 phần giảm 30%

Thịt bún chả 1 phần giảm 30%

49.000 đ 34.300 đ  

-
+
Đậu chiên 1 đỉa giảm 30%

Đậu chiên 1 đỉa giảm 30%

15.000 đ 10.500 đ  

-
+
Bún 1 đỉa giảm 30%

Bún 1 đỉa giảm 30%

10.000 đ 7.000 đ  

-
+
Rau 1 đĩa giảm 30%

Rau 1 đĩa giảm 30%

10.000 đ 7.000 đ  

-
+