Bia Heineken (lon)

Bia Heineken (lon)

22.000 đ  

-
+
Bia tiger (lon)

Bia tiger (lon)

20.000 đ  

-
+
Bia Trúc bạchr (lon)

Bia Trúc bạchr (lon)

25.000 đ  

-
+
Cocacola (lon)

Cocacola (lon)

15.000 đ  

-
+
Fata (lon)

Fata (lon)

15.000 đ  

-
+
Sprite (lon)

Sprite (lon)

15.000 đ  

-
+
Trà xanh không độ ( chai)

Trà xanh không độ ( chai)

12.000 đ  

-
+
Nước mơ Hà Nội (ly)

Nước mơ Hà Nội (ly)

18.000 đ  

-
+
Nước sấu Hà Nội (ly)

Nước sấu Hà Nội (ly)

18.000 đ  

-
+
nước suối (Chai)

nước suối (Chai)

10.000 đ  

-
+
Trà đá (ly)

Trà đá (ly)

3.000 đ  

-
+
Nước tắc (ly)

Nước tắc (ly)

10.000 đ  

-
+
Nước chanh dây (ly)

Nước chanh dây (ly)

10.000 đ  

-
+
Sâm bổ lượng (chai)

Sâm bổ lượng (chai)

12.000 đ  

-
+
Sữa sen đá (chai)

Sữa sen đá (chai)

13.000 đ  

-
+
Sữa bắp (chai)

Sữa bắp (chai)

13.000 đ  

-
+