Chả mực Hạ Long 1 phần giảm 30%

Chả mực Hạ Long 1 phần giảm 30%

48.000 đ 33.600 đ  

-
+
Chả Cua Biển 1 chiếc giảm 30%

Chả Cua Biển 1 chiếc giảm 30%

28.000 đ 19.600 đ  

-
+
Chả cốm Làng Vòng 1 cái giảm 30%

Chả cốm Làng Vòng 1 cái giảm 30%

20.000 đ 14.000 đ  

-
+
Dồi lợn luộc  1 dĩa giảm 30%

Dồi lợn luộc 1 dĩa giảm 30%

30.000 đ 21.000 đ  

-
+