Bún chả Hà Nội giảm 30%

Bún chả Hà Nội giảm 30%

59.000 đ 41.300 đ  

-
+
Bún nem tôm tích giảm 30%

Bún nem tôm tích giảm 30%

68.000 đ 47.600 đ  

-
+
BÚN NEM CUA BIỂN giảm 30%

BÚN NEM CUA BIỂN giảm 30%

68.000 đ 47.600 đ  

-
+
Bún đậu Hà Nội giảm 30%

Bún đậu Hà Nội giảm 30%

32.000 đ 22.400 đ  

-
+
Bún đậu chả cốm giảm 30%

Bún đậu chả cốm giảm 30%

59.000 đ 41.300 đ  

-
+
Bún đậu chân giò xay hấp ngũ vị giảm 30%

Bún đậu chân giò xay hấp ngũ vị giảm 30%

48.000 đ 33.600 đ  

-
+
Bún đậu tá lả  (2 người ăn )giảm 30%

Bún đậu tá lả (2 người ăn )giảm 30%

74.000 đ 51.800 đ  

-
+
Bún đậu nem chua rán Hà Nội giảm 30%

Bún đậu nem chua rán Hà Nội giảm 30%

48.000 đ 33.600 đ  

-
+
Bún ốc Hà Nội giảm 30%

Bún ốc Hà Nội giảm 30%

59.000 đ 41.300 đ  

-
+
Bún chả cá rau cần Hà Nội giảm 30%

Bún chả cá rau cần Hà Nội giảm 30%

59.000 đ 41.300 đ  

-
+
Bún mọc dọc mùng Hà Nội giảm 30%

Bún mọc dọc mùng Hà Nội giảm 30%

59.000 đ 41.300 đ  

-
+
Bún măng mọc Hà Nội giảm 30%

Bún măng mọc Hà Nội giảm 30%

59.000 đ 41.300 đ  

-
+
Bún chả chan HÀ NỘI giảm 30%

Bún chả chan HÀ NỘI giảm 30%

66.000 đ 46.200 đ  

-
+
Bún chả cua Hải Phòng giảm 30%

Bún chả cua Hải Phòng giảm 30%

59.000 đ 41.300 đ  

-
+
Bún riêu cua biển giảm 30%

Bún riêu cua biển giảm 30%

59.000 đ 41.300 đ  

-
+