Bún chả Hà Nội giảm 30%

Bún chả Hà Nội giảm 30%

59.000 đ 41.300 đ  

-
+
Bún nem tôm tích giảm 30%

Bún nem tôm tích giảm 30%

68.000 đ 47.600 đ  

-
+
BÚN NEM CUA BIỂN giảm 30%

BÚN NEM CUA BIỂN giảm 30%

68.000 đ 47.600 đ  

-
+
Bún đậu Hà Nội giảm 30%

Bún đậu Hà Nội giảm 30%

32.000 đ 22.400 đ  

-
+
Bún đậu chả cốm giảm 30%

Bún đậu chả cốm giảm 30%

59.000 đ 41.300 đ  

-
+
Bún đậu chân giò xay hấp ngũ vị giảm 30%

Bún đậu chân giò xay hấp ngũ vị giảm 30%

48.000 đ 33.600 đ  

-
+
Bún đậu tá lả  (2 người ăn )giảm 30%

Bún đậu tá lả (2 người ăn )giảm 30%

74.000 đ 51.800 đ  

-
+
Bún đậu nem chua rán Hà Nội giảm 30%

Bún đậu nem chua rán Hà Nội giảm 30%

48.000 đ 33.600 đ  

-
+
Bún ốc Hà Nội giảm 30%

Bún ốc Hà Nội giảm 30%

59.000 đ 41.300 đ  

-
+
Bún chả cá rau cần Hà Nội giảm 30%

Bún chả cá rau cần Hà Nội giảm 30%

59.000 đ 41.300 đ  

-
+
Bún mọc dọc mùng Hà Nội giảm 30%

Bún mọc dọc mùng Hà Nội giảm 30%

59.000 đ 41.300 đ  

-
+
Bún măng mọc Hà Nội giảm 30%

Bún măng mọc Hà Nội giảm 30%

59.000 đ 41.300 đ  

-
+
Bún chả chan HÀ NỘI giảm 30%

Bún chả chan HÀ NỘI giảm 30%

66.000 đ 46.200 đ  

-
+
Bún chả cua Hải Phòng giảm 30%

Bún chả cua Hải Phòng giảm 30%

59.000 đ 41.300 đ  

-
+
Bún riêu cua biển giảm 30%

Bún riêu cua biển giảm 30%

59.000 đ 41.300 đ  

-
+
Chả mực Hạ Long 1 phần giảm 30%

Chả mực Hạ Long 1 phần giảm 30%

48.000 đ 33.600 đ  

-
+
Chả cốm Làng Vòng 1 cái giảm 30%

Chả cốm Làng Vòng 1 cái giảm 30%

20.000 đ 14.000 đ  

-
+
Thịt bún chả 1 phần giảm 30%

Thịt bún chả 1 phần giảm 30%

49.000 đ 34.300 đ  

-
+
Đậu chiên 1 đỉa giảm 30%

Đậu chiên 1 đỉa giảm 30%

15.000 đ 10.500 đ  

-
+
Bún 1 đỉa giảm 30%

Bún 1 đỉa giảm 30%

10.000 đ 7.000 đ  

-
+
Rau 1 đĩa giảm 30%

Rau 1 đĩa giảm 30%

10.000 đ 7.000 đ  

-
+
Bia Heineken (lon)

Bia Heineken (lon)

22.000 đ  

-
+
Bia tiger (lon)

Bia tiger (lon)

20.000 đ  

-
+
Bia Trúc bạchr (lon)

Bia Trúc bạchr (lon)

25.000 đ  

-
+
Cocacola (lon)

Cocacola (lon)

15.000 đ  

-
+
Fata (lon)

Fata (lon)

15.000 đ  

-
+
Sprite (lon)

Sprite (lon)

15.000 đ  

-
+
Trà xanh không độ ( chai)

Trà xanh không độ ( chai)

12.000 đ  

-
+
Nước mơ Hà Nội (ly)

Nước mơ Hà Nội (ly)

18.000 đ  

-
+
Nước sấu Hà Nội (ly)

Nước sấu Hà Nội (ly)

18.000 đ  

-
+
nước suối (Chai)

nước suối (Chai)

10.000 đ  

-
+
Trà đá (ly)

Trà đá (ly)

3.000 đ  

-
+
Nước tắc (ly)

Nước tắc (ly)

10.000 đ  

-
+
Nước chanh dây (ly)

Nước chanh dây (ly)

10.000 đ  

-
+
Sâm bổ lượng (chai)

Sâm bổ lượng (chai)

12.000 đ  

-
+
Sữa sen đá (chai)

Sữa sen đá (chai)

13.000 đ  

-
+
Sữa bắp (chai)

Sữa bắp (chai)

13.000 đ  

-
+